fbpx

Podporují mě

Svým dosavadním životem Vladimír prokázal, že má dostatek odvahy, zkušenosti i schopností, aby byl dobrým senátorem. Před listopadem ´89 ani po něm nikdy „neohnul hřbet“ a vždy si stál za svým názorem, přitom je schopný a ochotný o názorech druhých přemýšlet a diskutovat.

Pavel Janda
starosta města Loun

Vladimíra znám jako slušného a spolehlivého člověka, který splní co slíbí. A nepochybuji o tom, že pokud mu dnes říkám, co naše město i region trápí, nejen že se vynasnaží to změnit, ale je schopen to opravdu dotáhnout až do konce. Senát pro něj není totiž korýtkem, ale smysluplným pokračováním jeho životní cesty.

Radek Reindl
starosta města Podbořany

Vladimíra jsem znal ještě předtím, než se rozhodl kandidovat, protože to je člověk, kterého věci veřejné zajímají snad odjakživa. A jsem rád, že se rozhodl kandidovat, protože pro něj slib platí a podání ruky se rovná podpisu smlouvy. Často se mě ptá na věci, které souvisí s Rakovníkem, a společně plánujeme kroky, které by jako budoucí senátor pro naše město i okres mohl udělat.

Luděk Štíbr
starosta města Rakovník

Rád jsem jezdil do divadla do Loun, kde po dlouhou dobu vzorně řediteloval Vladimír Drápal. On byl nejen ředitelem divadla a majitel vydavatelství Guerilla Records, ale také velmi často pevným bodem lounské kulturní komunity. To jsou fakta. Pro mě je ale Vladimír “Lábus” Drápal především statečný člověk, který za svoje názory vždy ručil svým životním konáním. Rozhodl se to teď zkusit v politice a já si myslím, že statečných lidí, jako je on, je v dnešní politice strašně málo. Přeji mu ze srdce, aby uspěl.

Petr Nárožný
herec

Mrzí mě, že nebydlím v obvodu Louny/Rakovník, kde kandiduje do Senátu ČR Vladimír Drápal. Cením si na něm, že se jeho slova neliší od jeho skutků. Kéž by ve vrcholné politice bylo více osobností, které pravdu považují za základní životní hodnotu, neslibují, co nechtějí splnit, a pro které je poctivost a slušnost nedílnou součástí jejich života. Mrzí mě, že nebydlím v obvodu Louny/Rakovník, protože bych věděl, koho volit do Senátu.

Jan Hrušínský
herec a principál Divadla Na Jezerce

Velice rád bych podpořil Vladimíra Drápala v jeho odhodlání kandidovat jako nezávislý do Senátu ČR. Je pro mne zároveň velikou ctí, že tak mohu učinit! Podpořit skvělého tvůrčího člověka, rovného a odvážného bojovníka, kterému hluboce důvěřuji! Potkávali jsme se při různých kulturních aktivitách, v Lounském divadle, které úžasně pozvedl… a jeho intenzivní energii, vášeň, kreativní nápady, cit pro kvalitu, neústupnost a schopnost věci dotáhnout do konce jsem vždy obdivoval! Vladimír Drápal je přítel, se kterým bych se šel poradit, kdyby mi bylo mizerně, nejhůř. A vím, že bych odcházel s hlavou opět vztyčenou a s chutí do života. Takového člověka, takovou osobnost, bych velmi rád (a s důvěrou) viděl pracovat pro blaho obce. Za otevřenou, svobodnou a demokratickou společnost v naší zemi, která je mi tak drahá, kterou miluji. Zemi, pro níž jsem v roce 1989, s mnoha a mnoha dalšími občany, usiloval o návrat svobody. Podařilo se to. Ale svoboda je křehká. Je třeba ji chránit. Starat se o ni. Znovu a znovu. Vážím si toho, že se Vladimír Drápal chce o to pokusit. Tuto službu společnosti přijmout. Vladimír Drápal do Senátu. To je dobrá a šťastná volba. Moc bych mu to přál, i nám všem. Má to smysl!

Jan Potměšil
herec

Déle než tři desetiletí sleduji výsledky úsilí Vladimíra Drápala o přínos občanům, zejména v oblasti svobodné kulturní tvorby. Vítám a podporuji jeho rozhodnutí vstoupit do širšího politického zápolení, v němž jistě uplatní své zkušenosti, houževnatost a oddanost neúplatné spravedlnosti a otevřenosti.

Dana Němcová
signatářka a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných

Vladimír je člověk ryzího srdce, který se raduje z pravdy. Umí se nadchnout pro věc a obětavě pracovat. To jsou hodnoty, které v naší společnosti začínají být vzácné a já vím, že on se o ně umí dělit a stát se inspirací i všem okolo.

Martina Viktorie Kopecká
farářka Církve československé husitské

Vladimíra Drápala bych rád viděl v politice, protože to je nebojácný, neústupný a rovný chlap. Navíc je i báječný organizátor, který toho pro kulturu a vůbec svobodný život v Čechách už hodně udělal. Je tedy logické, aby ve své činnosti pokračoval v Senátu.

Jáchym Topol
spisovatel, básník, hudebník, The Plastic People of The Universe

Potkal jsem v životě spoustu lidí, Vladimír Drápal patří mezi tu nepočetnou hrstku z nich, na které se mohu vždycky spolehnout, že dodrží slovo a že neuhnou ze své cesty vábeni sladkými řečmi všemožných populistů a šamanů veřejného mínění. Bratra nemám, ale pokud by si člověk mohl bratry vybírat, Vladimír by mezi ně patřil.

Jiří Padevět
ředitel nakladatelství Academia, autor Krvavých let

Vladimír Drápal je skutečný patriot, celý život působí v oblasti, za níž nyní kandiduje. Je zvyklý bojovat za hodnoty, kterým věří, a neuhýbat před mocnými. Jeho životní příběh, osobní statečnost a kulturní rozhled jsou zárukou toho, že bude výborným senátorem.

Petr Fiala
předseda ODS

Vladimír Drápal je dlouholetý ředitel Vrchlického divadla v Lounech, vydupal ze země Galerii města Loun, vedl Kulturní dům, provozuje hudební vydavatelství a je činorodý nejen na poli kultury. Oceňuji, že jako bývalý disident a přítel Václava Havla si velmi silně uvědomuje důležitost svobody a občanské společnosti, za kterou bude v Senátu bojovat. Jsem ráda, že se demokratické strany dokázaly spojit a nabídnout voličům tak kvalitního kandidáta, jakým je Vladimír Drápal.

Markéta Pekarová Adamová
předsedkyně TOP09

Vladimír Drápal je mužem, pro kterého je obrana slabších a dodržování lidských práv a svobod celoživotní téma, proto jsem rád, že ho můžeme v těchto volbách podpořit. Křesťanské hodnoty je třeba udržovat stále živé, zejména v této době.

Marian Jurečka
předseda KDU–ČSL

Vladimíra Drápala si vážíme a podporujeme ho pro jeho dlouhodobé nekompromisní postoje související s otázkami vyrovnání se naší společnosti s předlistopadovou minulostí. Řada křivd, které mohly být napraveny, nebyly, řada služebníků minulého režimu zastává nejvyšší politické posty. Vliv těchto lidí roste natolik, že ohrožují další demokratické směřování naší společnosti. Proto v Senátu jsou potřeba takoví lidé, jako je pan Drápal.

František Laudát
předseda KAN

S Vladimírem Drápalem se známe dlouho. V disentu a undergroundu nás spojily dlouhé vlasy, láska ke svobodě, hudbě a obdiv k Václavu Havlovi. „Lábus“, jak ho kamarádi od nepaměti přezdívají, přinese do politiky poctivost a svěží vítr. Před problémy neuhne, rád komunikuje s lidmi, pomůže, když je někdo v nouzi. Dnes nás, ve zralém věku, spojuje navíc i láska k Českému středohoří a jeho přírodě. Není to nafoukaný Pražák, ale zkušený, zodpovědný venkovan. Pro Lounsko, Žatecko a Rakovnicko to bude skvělý senátor.

Alexandr Vondra
europoslanec, disident a signatář Charty 77

Jsem Vladimírův dlouholetý příznivec a velice si vážím toho, co pro Louny i celou naši společnost, zejména v kultuře a zápase o demokratické hodnoty a jejich šíření dokázal. Kandidatura do Senátu ČR je přirozeným vyústěním jeho dosavadního života, který za něj dostatečně výmluvně hovoří.

Ladislav Heryián
Ladislav Heryán
tajně vysvěcený salesiánský kněz, občanský aktivista, spisovatel

Během našich koncertů v Lounech jsme si s Vladimírem Drápalem před i po koncertě občas i dlouze povídali. S mnoha jeho názory, a to nejen v oblasti kultury, ale i běžného života jsem vřele souhlasil. Myslím, že jeho rozhodnutí vstoupit v dnešní době do politiky je odvážný krok. Jeho kandidaturu do Senátu ČR vřele doporučuji.

Vladimír Mišík
hudebník

Slušnej člověk v politice je skoro zázrak. Vladimír Lábus Drápal je, myslím si, slušnej člověk.

Vratislav Brabenec
spisovatel, básník, hudebník, The Plastic People of The Universe

Vladimír je úžasný člověk s velkým srdcem. Jeho vnitřní svět je rozlehlý a krásný. Vejde se tam kultura, která má duši, hudební, literární i divadelní scéna, underground – jeho zásluhou se vydávají perly českého undergroundu, – ale také příroda, ekologie, otevřenost, demokracie a svoboda, a to vše korunuje moudrostí zralého muže. Budu moc rád, když se Vladimír „Lábus“ do senátu dostane, protože v něm bude mít kvalitní kultura, společenský étos a otevřená demokracie toho nejlepšího zastánce.

Juraj Dovala
biskup Církve československé husitské