fbpx

Odpovědnost
Pracovitost
Odvaha
Vladimír Drápal
Váš společný kandidát do Senátu.

Proč kandiduji?

Jsem místní patriot, celý život žiji a pracuji právě tady. Nemám ve zvyku uhýbat. Ocitl jsem se v disentu, protože jsem se nikdy nebál říkat věci tak, jak jsou. Pak jsem dlouhá léta dělal ředitele městského divadla a vybudoval nezávislé vydavatelství, které vydává hudbu, která by jinak nebyla. Prostě jsem normálně žil a poctivě pracoval. Budu se chovat tak, jak mluvím, a mluvit tak, jak se chovám, trvám na jednotě slov i činů. Nechci být neviditelným senátorem, nechci mít senátorství jako další funkci. Chci pomáhat našemu regionu a budu bránit všem, kteří se snaží naši budoucnost vyměnit za pár korun.

Politika mě vždy zajímala jen proto, abych mohl žít svobodně a podle svého. Ale ona mezitím zmizela nejen čest a zdravý rozum, ale i hrdost a radost. A s tím také závazky vůči budoucnosti. Přicházíme o bezpečnost, protože nám jsou peníze na východě bližší než spojenci ze západu. Rodiče přemýšlí, proč škola nemůže jejich děti dobře připravit na život. Ti, kteří pracují, mají ohrožené důchody, a ti, kteří podnikají, jsou šikanování předpisy, kterým už nikdo nerozumí. Před finančákem jsme preventivně vinni všichni. Exekuce táhnou ke dnu statisíce lidí, politiku ovládají spekulanti a prospěcháři. Cítím, jak se začíná vytrácet svoboda, ale také odpovědnost a odvaha, proto jsem se rozhodl kandidovat do Senátu ČR. Ten totiž považuji za poslední záchrannou brzdu k zachování demokracie.

Jsem PRO

ROZVOJ REGIONU

Za dobu 30 let od sametové revoluce se nám podařilo udělat mnoho. Stále mám ale pocit, že můžeme udělat více. Zasadím se o zásadní zvýšení investic do zapomenutých oblastí, dokončení silničních tahů na Prahu D6 i D7 a další infrastruktury. Ve spolupráci se starostkami a starosty, které vnímám jako partnery a odborné poradce, budu podporovat vznik nových pracovních příležitostí a rozvoj turismu.

 • Nemocnice v Žatci se musí stát součástí páteřní zdravotnické sítě Ústeckého kraje. Nemocnice v Rakovníku nemůže být jako soukromý subjekt znevýhodňována v získávání dotací od Středočeského kraje
 • Rakovník musí dostat silniční obchvat a kvalitní napojení na D6 úpravou spojnice Rakovník – Nové Strašecí. Mezi Louny a Prahou je třeba co nejdříve dobudovat kritické úseky na dálnici D7
 • Krásná příroda od Českého středohoří až po Křivoklátské lesy se stane rájem cyklistů

SVOBODU JEDNOTLIVCE

Listopad 1989 byl pro mnohé z nás nejšťastnějším rokem života. Pocítili jsme dlouho odpíranou svobodu. Nikdy nebudu podporovat zákony, které by omezovaly základní svobody občana. Lidská práva jsou nedělitelná a zasluhují ochranu v každém státním zřízení.

 • Nezávislé soudnictví je klíčovou oporou naší svobody, podpořím činnost přísedících
 • Zákony nesmí být retroaktivní
 • Úřady musí být pro občany partnerem a službou, nikoli strašákem a vyděračem

PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Máme chytré děti, investujme do dobrých škol a skvělých pedagogů! Žijeme v dynamické době, musíme adekvátně reagovat na budoucí výzvy. Vzdělávání musí generovat sebevědomé a tolerantní lidi schopné kritického myšlení, kteří obstojí v konkurenci včetně té mezinárodní. Ze škol nesmí odcházet absolventi na úřady práce, jejich budoucí zaměstnavatelé o ně musí mít zájem už v průběhu studia.

 • Umím si v praxi představit delší povinnou školní docházku
 • Vzdělávání nesmí opomíjet finanční a mediální gramotnost žáků jako prevenci exekucí a dezinformací
 • Podpořím výchovu k odpovědnému občanství

DEMOKRACII A PROZÁPADNÍ ORIENTACI ZEMĚ

Demokracie je princip, na němž stojí naše společnost. Za základ demokracie považuji právní stát a zákony platící pro každého stejně. Česká republika musí být aktivním, sebevědomým a spolehlivým členem EU a NATO. Členství v EU nás řadí na kulturní západ, nesmí však znamenat ořezávání pravomocí národních států.

 • Podpořím vybudování alianční základny v ČR, demokracie se musí umět bránit
 • Podporuji vojenské mise v zahraničí a řešení problémů přímo v krizových oblastech
 • Jsem vlastenec, nikoli nacionalista: Myslím globálně, jednám lokálně

OCHRANU PŘÍRODY A ZVÍŘAT

Přírodní ráz české země je naším národním bohatstvím. Je naší povinností o něj pečovat. Uvážlivými investicemi do vodního hospodářství je třeba uchovat zásoby vody v krajině pro současné i budoucí generace. Globální změny vyžadují lokální řešení. Musíme se umět bránit suchu i přívalovým dešťům zejména budováním remízků, rybníků, tůní a mokřadů. Jsem pro zachování biodiverzity a napravení pokřivených mantinelů zemědělských dotací.

 • Krásné lesy Křivoklátska a Džbánska, výjimečné kopce Českého středohoří i unikátní chmelnice jsou pro náš region pokladem, který je třeba chránit
 • Podporuji druhý pokus Žatce o zápis do UNESCO, který se zaměří na tamější památky a pěstování celosvětově oceňovaného chmele
 • Řetízek rybníků můžeme vybudovat i na Hasině, Smolnickém a Rakovnickém potoku, jako to naši předkové dokázali na potoku Loděnice

SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST ROVNÝCH ŠANCÍ

Podpořím reformu exekučního řádu tak, aby dále neožebračoval sociálně znevýhodněné a neumožňoval obchod s chudobou. Zasadím se o lepší dostupnost bydlení pro nízkopříjmové občany a možnost zavedení startovacích bytů. Sociální politika státu nesmí být asociální.

 • Je nutné zrychlit stavební řízení a podpořit zvýšení nabídky nemovitostí
 • Obce se musí aktivně podílet na přípravě infrastruktury pro svůj rozvoj
 • Zadlužení lidé se nesmějí dostávat na absolutní dno, návrat ze sociální propasti zpět je obtížný a ekonomicky náročný pro celou společnost

PODPORU KULTURY

Kultura je nezbytná, protože utváří identitu národa a jeho dobré mravy. Nesmí být opomíjená a je naprosto nutné jí pomoci systémově. Kultura dostala těžkou ránu jménem COVID-19, ale kultura musí přežít! Památky nám přibližují minulost, živé umění reflektuje současnost i budoucnost. Bez autonomní kultury není svobodný člověk.

 • Kultura je nesmírně důležitou oporou české demokratické společnosti
 • Tradiční kulturní akce přispívají ke zdravému lokálnímu patriotismu
 • Záchrana a obnova historických památek je dokladem civilizovanosti národa

Jsem PROTI

KOMUNISTŮM A OLIGARCHŮM U MOCI

Byl jsem pronásledován komunistickou zvůlí, a proto nikdy nebudu souhlasit s vládou komunistů, extremistů a oligarchů. Budu aktivně bránit návratu totalitních praktik a pokusům o zneužití demokracie. Jsem proti vládě tvořené zaměstnanci jedné firmy, politickými kuplíři nebo zkorumpovanými lobbisty.

 • Vláda se nesmí opírat o hlasy komunistů a extremistů
 • V senátu musí zasedat odpovědní zástupci občanů, nikoli loutky neprůhledných hnutí
 • Politické strany musí být stavěny na dobrovolné práci a důvěře řadových členů, ne jako podnikatelské projekty svých majitelů

ZBYTNĚLÉ BYROKRACII A ŠIKANĚ ÚŘADŮ

Stát má sloužit lidem. Stát je výsledkem dohody občanů o tom, jak budou žít. Stát je tu pro nás, ne my pro stát. Složitý daňový systém podporuje dlouhé procesní průtahy a šikanózní kontroly. Vypracovat si daňové přiznání nebo si správně určit daň na pivo není v moci běžného smrtelníka.

 • Je třeba podstatně pokročit v digitalizaci veřejné správy včetně spuštění funkční chytré karantény v souvislosti s pandemií COVID-19
 • Není přípustné odepřít občanům právo volit po dobu karantény, úkolem státu je aktivní výkon tohoto ústavního práva občanům zajistit
 • Extrémní zadlužení státu nemůže být nikdy na úkor budoucích generací

PŘEPISOVÁNÍ MINULOSTI

Zasadím se o zkvalitnění výuky moderních dějin už na základních školách. Reflexe nedávné historie je nezbytná pro pochopení současnosti. V otevřenosti a vzájemném porozumění může být lék na staré rány.

 • Dějiny 20. století musí být páteří výuky dějepisu
 • Bolest, utrpení a křivda jsou odsouzeníhodné bez ohledu na národnost
 • Dezinformační kampaně jsou novou formou hybridní války

OKLEŠTĚNÝM MÉDIÍM

Koncesionářské poplatky České televize a Českého rozhlasu jsou zárukou jejich nezávislosti na komerčních i politických tlacích aktuální vládní garnitury, nelze je zrušit nebo učinit z nich dobrovolné příspěvky. Veřejnoprávní média se musí více soustředit na informovanost a vzdělávání společnosti.

 • O kvalitní veřejnoprávní média nesmíme přijít, musí zůstat nadstranická
 • Nezávislá veřejnoprávní média jsou základem demokracie
 • Média vlastněná politiky jsou nebezpečnou praxí sloužící k manipulaci veřejného mínění

Tento program nabízím lidem, kteří si cení své osobní svobody, důstojnosti, váží si občanských svobod a jsou ochotni je bránit. Předkládám ho lidem, kteří nevidí politiku jen jako špínu, korupci a osobní prospěchářství, ale kteří naopak politiku chápou jako službu při správě veřejných záležitostí.

Zisk nesmí mít přednost před právem a morálkou, nesmíme navyšovat veřejný dluh a zatěžovat budoucnost z toho vyplývajícími neúnosnými úroky. Nepřiměřené sliby způsobují vážné problémy do budoucna a ve svém důsledku jsou i zdrojem nespokojenosti občanů. Naše země potřebuje reformu v jednotlivých oblastech politiky státu a na ni navazující další změny.

Myslím si, že moje volba může být jednou z těchto změn. Nikdy jsem se nebál jít proti proudu.
A nebojím se ani teď.